Husregler för vår aktivitetsbaserade miljö

För att vår aktivitetsbaserade miljö ska fungera så effektivt som möjligt och för allas trivsel har vi upprättat följande husregler:

 

Clean desk policy

Eftersom vi alla delar samma yta är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla våra arbetsplatser rena. Allt material som du tagit med dig och eventuellt mugg/glas tar du också med dig när du lämnar din arbetsplats. Tänk på att inte lämna sekretessmaterial framme.

 

Mat och dryck

Nyttja gärna möjligheten att interagera med andra under lunchen och ät i vårt köksutrymme.
För allas trevnad äter vi inga måltider i den aktvitetsbaserade miljön förutom frukt och dryck.

 

Biblioteket

Denna yta är avsedd för fokuserat arbete under tystnad. Detta är inget mötesrum.

 

Ljud och oljud

Vi pratar med varandra och i telefon överallt i den aktivitetsbaserade miljön (utom i Biblioteket) men tänker på och anpassar volymen. Har vi ett längre samtal använder vi de mindre rummen.

 

Musik och Radio

När vi lyssnar på musik/radio gör vi det i våra hörlurar.

 

Fönster

För bästa inomhusklimat håller vi fönster stängda och reglerar istället ventilationen (meddela receptionen).

 

No camping

Vi vill att vår aktivitetsbaserade miljö ska uppmuntra till nya infallsvinklar och stimulera till nya idéer och nya möten människor emellan varför vi också ber er att variera era arbetsplatser från dag till dag.

 

Husdjur/Rökning

På grund av risken för allergier är det inte tillåtet att ha med sig husdjur i byggnaden. Rökning sker utomhus.