På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Sökresultat: sydsvenskan

sylvia schwaag serger, vinnova, mångfald, företag, WTC Malmö, World Trade Center

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

…är ett system­fel, för­kla­rar hon under ett sam­tal på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö.   Svenska före­tag mis­sar mång­fal­dens vär­den För att byg­ga mång­kul­tu­rel­la team, och inte­gre­ra mång­fald som…

Läs hela artikeln →
Stefan Karlsson, EKN, affärsmöjligheter i Asien, skånska företag, export

“Världens affärsmöjligheter i Asien för svenska företag”

…Karlsson i sam­band med en drag­ning på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö. Handel med län­der med läg­re kre­ditvär­dig­het och hög land­risk med­för all­tid ris­ker. Men i dag är pro­gno­sen så…

Läs hela artikeln →
Ylva Berg, Business Sweden, svensk export, Asien, tillväxt, företag, handel

”Stor potential för svensk export till Asien”

Att Sverige glo­balt sett tap­pat mark­nads­an­de­lar de senas­te åren är inte för­vå­nan­de, berät­tar Ylva Berg under en drag­ning på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel 2017. Stora asi­a­tis­ka till­växt­mark­na­der som Kina, Indien…

Läs hela artikeln →
brexit, maria borelius, svenska företag, storbritannien, handel

Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

Vad läm­nar Brexit för möj­lig­he­ter för svens­ka före­tag som vill bedri­va han­del med Storbritannien? När Maria Borelius dis­ku­te­rar efter­svall­ning­ar­na efter Brexit på World Trade Centers och HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel…

Läs hela artikeln →
Susanne Spector, Nordea Markets, konjunkturprognos, konjunkturrapport, ekonomi, tillväxt, företag, WTC, World Trade Center Malmö

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

Vid HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell han­del på World Trade Center i Malmö pre­sen­te­rar Susanne Spector , seni­or mak­ro­a­na­ly­ti­ker på Nordea Markets, de regi­o­na­la kon­junk­tur­pro­gno­ser­na. Hon är för­sik­tigt opti­mis­tisk – ana­ly­ser­na spår…

Läs hela artikeln →
Nullam amet, Aliquam ipsum porta. leo. Praesent mattis ut mattis

Pin It on Pinterest