Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

Sökresultat: sydsvenskan

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

Det sägs ofta att en rik­tigt bra pro­dukt eller tjänst säl­jer sig själv på vil­ken mark­nad som helst. Det hål­ler inte Sylvia Schwaag Serger, direk­tör för inter­na­tio­nell stra­te­gi…

Läs hela artikeln →

Chefsanalytikern: “Världens möjligheter i Asien för skånska företag”

När EKN sät­ter kre­dit­be­tyg på värl­dens län­der, på lik­nan­de sätt som ban­ker kre­dit­be­dö­mer pri­vat­per­so­ner, ser till­väx­ten i Asien star­ka­re ut än någon annan­stans. – Latinamerika har åkt lite…

Läs hela artikeln →

Ylva Berg: ”Stor potential för svensk export till Asien”

Att Sverige glo­balt sett tap­pat mark­nads­an­de­lar de senas­te åren är inte för­vå­nan­de, berät­tar Ylva Berg under en drag­ning på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel 2017. Stora asi­a­tis­ka till­växt­mark­na­der som…

Läs hela artikeln →

Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

När Maria Borelius dis­ku­te­rar efter­svall­ning­ar­na efter Brexit på World Trade Centers och HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö, upp­ma­nar hon alla svens­ka ent­re­pre­nö­rer och före­tags­le­da­re att se det…

Läs hela artikeln →

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

Vid HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell han­del på World Trade Center i Malmö pre­sen­te­rar Susanne Spector , seni­or mak­ro­a­na­ly­ti­ker på Nordea Markets, de regi­o­na­la kon­junk­tur­pro­gno­ser­na. Hon är för­sik­tigt opti­mis­tisk –…

Läs hela artikeln →
bc7a0f371869459cf5403236f225360fggggggggggggggg

Pin It on Pinterest