Medvetna val 17 nov

Är du medveten om vad du gör?

Vad är egentligen viktigt för dig Hur kan vi göra fler medvetna val i vårt arbetsliv och privatliv? Hur kan vi leva vårt eget syfte?
Att leva sitt syfte innebär att kunna koppla sitt eget ”varför” till organisationens ”varför”. Det handlar om att kunna ta med hela sig själv till jobb! När vi har mycket att göra och inte upplever att det vi gör är meningsfullt, upplever vi stress, medan när vi har mycket att göra, och det vi gör skapar mening, kallar vi det passion!

Stellan Nordahl är officeren, civilingenjören och civilekonomen som idag arbetar med de mänskliga värdena. Stellan har de senaste tio åren utvecklat och arbetat med en modell för medvetna val, vilken kan användas inom ledarskap och personlig utveckling såväl som inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Den kan även användas för att skapa kreativitet och innovationer samt för att öka lärande och hälsa.

Välkommen till en morgon som ger dig nya perspektiv och kraftfulla verktyg!
(Vi bjuder på frukost)