WTC

"Där människor möts skapas nya idéer och affärer"

World Trade Center föddes ur visionen att genom affärsutbyten främja internationell handel och fred. Inledningsvis skedde detta genom nätverk av exportdrivna företag och organisationer i olika delar av världen. Efterhand skapades även högklassiga mötesplatser när World Trade Centers byggdes i större städer i USA, Asien och Europa.

 

World Trade Centers Association 

är en global icke vinstdrivande organisation med huvudkontor i New York. Sedan starten 1969 har 331 World Trade Centers etablerats i 98 länder över hela världen med över en miljon företag som medlemmar. Malmö är det tredje kontoret i Sverige, de andra två finns i Stockholm och Göteborg, och fler är på gång i Sverige. 

 

Midroc Property Development

 äger och utvecklar World Trade Centers i Malmö, Lund och Helsingborg. WTC Malmö ligger i Västra Hamnen och invigdes hösten 2006.  Uppförandet av World Trade Center Lund pågår och första byggnaden planeras stå klar i början av 2016. I Helsingborg kommer det byggas ett World Trade Center i den planerade Oceanhamnen, men tills den är på plats kommer WTC Helsingborg att starta i något mindre skala i kvarteret Metropol, i hotellbyggnaden.


World Trade Center Malmö

World Trade Center Lund

World Trade Center Helsingborg

World Trade Center Stockholm

World Trade Center Göteborg 

World Trade Center Ballerup, Danmark

World Trade Centers Association