WTC Helsingborg Oceanpiren

Längst ut på den nya stadsdelen Oceanpiren utvecklar Midroc ett nytt kontorshus, World Trade Center Helsingborg.

 

Idag har World Trade Center en filial i Helsingborg där man med ett abonnemang får tillgång till stor gemensam lounge, pentry med tillgång till kaffe/the, mötesrum och aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

 

Oceanhamnen under omvandling

Staden arbetar nu för att omvandla den tidigare industrihamnen till stadsbebyggelse. Planarbetet ingår som en del i stadsförnyelseprojektet H+. Inför genomförandet av tilltänkt stadsbebyggelse restaurerar och förstärker Helsingborg stad kajerna på Oceanpiren samt bygger ut vatten- och avloppsledningar ut till Oceanpiren.

 

I Oceanhamnen planeras för drygt 340 bostäder med butiksytor i bottenplan, 32 000 kvadratmeter kontorslokaler med färjorna inpå knuten, 3 500 kvadratmeter handel/service i bottenplan, en arkitektonisk gång- och cykelbro som förbinder stadsdelen med Knutpunkten, ett torg med sittplatser i solen, en park i torrdockan för lek och en kajpromenad med bryggor för promenader i solnedgången.

 

Gör ett smart val!

Kontakta oss så berättar vi mer om World Trade Center och vad vi kan erbjuda dig och ditt företag!

 

Marina Palm, 010-470 74 52

Uthyrningsansvarig

marina.palm@midroc.se